Khuyến nghị chung khi chọn nhà môi giới có tính đến các mục tiêu đầu tư của bạn, bao gồm loại cổ phiếu bạn muốn mua, vì không phải tất cả các trung gian chứng khoán Canada đều phù hợp cho tất cả các loại đầu tư. Các nhà môi giới ngoại hối có thể được phân biệt theo nhiều cách, nhưng tiêu chí chính thường là nơi cư trú của họ. Một trong những nhà môi giới ngoại hối lớn nhất là Ava FX.

Nhà môi giới đã được thêm vào danh sách cảnh báo OSC vì nó chưa được đăng ký tại Ontario và không được phép cung cấp giao dịch chứng khoán hoặc quảng cáo loại dịch vụ này cho công dân địa phương. Điều quan trọng là mua sắm xung quanh các nhà môi giới vì hoa hồng của họ có thể thay đổi lớn từ môi giới chứng khoán, và các loại sản phẩm và dịch vụ đầu tư sẽ thay đổi đáng kể. Nhà môi giới ngoại hối XM cho phép bạn tham gia một trong những trạng thái trung thành tuyệt vời của nó, nơi bạn đứng lên để kiếm phần thưởng dưới dạng điểm, cũng như tiền thưởng tín dụng.

Một nhà môi giới hoạt động như một nhà môi giới chứng khoán, trong đó anh ta chỉ đạo các đơn đặt hàng của mình từ nền tảng của mình đến một thị trường chủ yếu bao gồm các thiết bị khác và các nền tảng khác. Các nhà môi giới ngoại hối thường kiếm tiền bằng cách tính phí hoa hồng hoặc phí phụ thu trên giá của loại tiền thu được từ một đại lý tiền tệ. Để tránh những thất vọng như vậy ở giai đoạn sau, nên thực hiện những bước đầu tiên với một nhà môi giới tiền tệ Canada được quy định bởi cơ quan có thẩm quyền.

Nhìn chung, các nhà môi giới cung cấp mức chênh lệch khắt khe hơn nhiều so với các cặp tiền tệ chính và phổ biến nhất, trong khi nếu bạn muốn giao dịch với các loại tiền ít phổ biến hơn, bạn sẽ phải giải quyết cho một tỷ lệ ít thuận lợi hơn. Theo luật của Canada, các giao dịch ngoại hối được quy định, cũng như việc đàm phán chứng khoán hoặc các công cụ phái sinh tùy thuộc vào khu vực hoặc tỉnh nơi nó đã được đăng ký trong nhà môi giới tiền tệ. Tất cả các nhà môi giới ngoại hối Canada có ý định cung cấp dịch vụ cho công dân Canada phải đăng ký làm thành viên của IIROC, cũng như được đăng ký tại tỉnh nơi kinh doanh của họ sẽ được tiến hành nếu họ muốn có thể cung cấp hoạt động với lề.

Một nhà môi giới cung cấp cho các nhà khai thác cơ hội để mua và bán các cặp tiền điện tử, từ hầu hết mọi nơi trên thế giới. Các nhà môi giới ngoại hối đóng một vai trò tư vấn khi nói về trao đổi tiền tệ. Thông thường, hầu hết các nhà môi giới ngoại hối Canada cung cấp những thứ tương tự, bạn có thể nhận được ít nhiều phần lớn các cặp tiền tệ được giao dịch theo cách khác, tỷ lệ đòn bẩy tương tự và báo giá tiền tệ, nhưng có một số sự khác biệt có thể giúp xác định nhà môi giới nào có ưu đãi tốt hơn.

Nếu nhà môi giới cung cấp 100% tối đa 100 đô la, điều đó có nghĩa là anh ta sẽ nhận được thêm 100 đô la với khoản tiền gửi 100 đô la. Không phải tất cả các nhà môi giới ngoại hối đều cảm thấy cần phải thu hút khách hàng mới hoặc giữ chân khách hàng hiện tại của họ với lời hứa thưởng tiền . Do quy định mạnh mẽ, các nhà môi giới tiền tệ Canada cung cấp ít đòn bẩy hơn so với các nhà giao dịch tiền tệ khác trên thế giới.

Các nhà môi giới thường cung cấp các tài liệu học tập, bao gồm các video được ghi lại, đồ họa, dữ liệu phân tích, sách điện tử, bài viết và một số thậm chí tổ chức các hội thảo trên web đặc biệt để dạy các nhà giao dịch về tiền tệ. Trên thực tế, họ rất nhiều, nhưng tùy thuộc vào quốc tịch của họ, họ có thể không thể tham gia một số trong số họ. Do đó, hãy nói về các nhà môi giới ngoại hối tốt nhất ở Canada ngay bây giờ!