Clearinghouse là gì

Tại thời điểm viết bài viết này, có hai trung tâm thanh toán bù trừ đang hoạt động với mục đích chính là dọn sạch tất cả các lỗ hổng kỹ thuật theo cách xử lý thị trường Forex. Đầu tiên là Forex Agora. Thứ hai là Forex ICAP. Chúng